Trosor från ca 1900

Trosor från ca 1900

Trosor ca 1900 av Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons