Dita von Teese

Dita von Teese

Dita von Teese. Foto Vanessa Naylon (CC)